Meraki

Comunitat cristiana de músics

Comunitat cristiana de músics

Ens animaran l’eucaristia del Canòlich Music. Aquesta nova formació està entrant amb força en la música cristiana de casa nostra. La seva música en aproparà a través de la bellesa a Déu i al nostre interior.

“Volem posar la bellesa per la bellesa, en un etern al·leluia, i donar gràcies per sempre a Aquell que no para d’estimar-nos. Posem l’ànima i el cor en tot el que fem. I estimem, perquè queda molt d’amor en aquest món. “